zwemvereniging noordkop

Opgave lidmaatschap en/of wijzigen doorgeven

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

 

Download hier inschrijfformulier leszwemmen

Een lidmaatschap kan per 1 juli en 1 januari schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie, ledenadministratie@zvnoordkop.nl.

De opzegging dient vóór 1 juni en 1 december binnen zijn.

De contributie wordt maandelijks van uw rekening geïncasseerd.

Voor de afdeling Elementair (leszwemmen en zwemvaardigheid) geldt een afwijkende opzegtermijn, zij kunnen het lidmaatschap beëindigen nadat zij hun zwemdiploma hebben behaald

BONDSCONTRIBUTIE  2016

Bondscontributie voor lid niet deelnemend aan de wedstrijdsporten € 15,50

Bondscontributie voor lid onder 12 jaar met een startvergunning € 17,25

Bondscontributie voor lid van 12 jaar en ouder met een startvergunning € 48,90

De bedragen worden als volgt geïnd.

€ 15,50 lid niet deelnemend aan de wedstrijdsport

€ 17,25 startvergunning tot 12 jaar en jonger

€ 25,00 startvergunning vanaf 12 jaar

In juli wordt het restbedrag € 23,90 geïnd voor leden met een startvergunning vanaf 12 jaar. Indien leden in de loop van het jaar lid worden, dan ook bedrag in termijnen innen. Leden na 01-07-2….  Met een startvergunning wordt het bedrag in één keer geïnd.

CONTRIBUTIE met ingang van 1 juli 2014

WATERPOLO
Contributie € 30,- Inschrijfgeld eenmalig € 5,-

MINIPOLO
Contributie € 22,- Inschrijfgeld eenmalig € 5,-

SCHOONSPRINGEN
Contributie € 30,00 Inschrijfgeld eenmalig € 5,-

ELEMENTAIR ZWEMMEN

Diploma 1,2,3 € 23,-- Inschrijfgeld eenmalig € 5,-

ZWEMVAARDIGHEID I, II en III
€ 23,-

SNORKELEN
Snorkelen € 17,- Inschrijfgeld eenmalig € 5,-

REKREATIE ZWEMMEN
Contributie € 16,- Inschrijfgeld eenmalig € 5,-

A -ZWEMMEN
Contributie € 12,- Inschrijfgeld eenmalig € 5,-

DONATEURS
contributie per jaar € 11,50

Lidmaatschap
U krijgt van de ledenadministratie een e-mail terug met daarin het verzoek de benodigde gegevens in te vullen en de mail te retourneren. De contributie wordt via automatische incasso ingehouden.

Voor het afmelden van het lidmaatschap geldt dat er twee keer per jaar kan worden opgezegd:
per 1 januari of per 1 juli.

De opzegging moet uiterlijk één kalendermaand voorafgaande aan de datum van opzegging worden gedaan.

Dit betekent dus vóór 1 december of vóór 1 juni. Bij opzeggen na deze datums moet u door betalen tot de eerst volgende datum.

Voor de afdeling Elementair (leszwemmen en zwemvaardigheid) geldt een afwijkende opzegtermijn, zij kunnen het lidmaatschap beëindigen nadat zij hun zwemdiploma hebben behaald.

 

ZV Noordkop schoonspringen                                         ZV Noordkop waterpolo